Daszki z wikliny

Wykonywaliśmy w ramach Swiatowego Festiwalu Wikliny daszki na altanach parkingów leśnych

Polski