Wilkowice

został wykonany z wikliny parzonej na końcach i w narożniku  zostały wykonane zgodnie z sugestią zleceniodawcy otwory.

Polski